Kontakt:  tel +48 12 311 88 00   mail  biuro@osiedlebotanika.pl

67971-large-1

Formularz kontaktowy:

Informacje dotyczące przetwarzania – ważne!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STYLHUT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Przegon 20, 30-209 Kraków;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, w zależności od wyrażonych zgód, w celu:
 • marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • przesłania na adres poczty elektronicznej oferty handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu badania jakości obsługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • przetwarzania danych o swoich preferencjach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych, w tym STYLHUT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu, gdy sami stwierdzimy, że się zdezaktualizowały. Może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie poprze wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres: rodo@osiedlebotanika.pl;
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów wskazanych powyżej.

Mieszkanie numer C5.137

Specyfikacja:

Parametr Wartość
Cena całk. -
Metraż 85.65 m2
Strony świata pn-płd
Balkon Tak