Budowa tbs
Wakacyjne rabaty na osiedlu Botanika
30 maja 2018
Budynek A
Na budowie Botaniki. Raport
7 sierpnia 2018
Prace przy budowie drogi

Trwa budowa drogi prowadzącej do osiedla Botanika. Podziemna infrastruktura techniczna to najmniej widoczny, ale najważniejszy etap prac.

Podziemna infrastruktura drogi do osiedla Botanika to wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja opadowa, sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna, przekładka sieci gazowej. Inwestorem jest Gmina Kraków, która zleciła deweloperowi wybudowanie całego tego przedsięwzięcia.

Odwiedzający okolice placu budowy osiedla Botanika z pewnością zobaczyli już składy rur, studzienek kanalizacyjnych i innych koniecznych materiałów niezbędnych do budowy i dokonania przekładek instalacji, które znajdują się pod obecną jezdnią na ul. bpa Tomickiego i na odcinku, gdzie nie ma drogi. Budowa drogi trwa w najlepsze! Równocześnie budowane są drogi i parkingi osiedlowe wraz z infrastrukturą techniczną.

rury1a

 

Do położenia jest ponad 3 km rur kanalizacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych nie tylko w przebiegu ul. Tomickiego, ale także wokół budynków pod drogami osiedlowymi i parkingami. Prowadzona jest także instalacja opadowa oraz 1 km kabla energetycznego. Wszystko musi zostać wbudowane w ziemię i zasypane. Technologia budowy wymaga na większości  odcinków odwadniania terenu. Po zakończeniu tych prac następnym etapem będzie wybudowanie warstw nośnych drogi, które ostatecznie zostaną przykryte asfaltem i wyłożone kostkami.

rury2

Kiedy droga do osiedla Botanika?

Asfalt to finał długiego procesu prac. W najbliższych miesiącach przez Tomickiego do osiedla nadal będą dojeżdżać ciężkie samochody z dostawami materiałów budowlanych. Zakończenie tego etapu będzie dobrym momentem na położenie nowej nawierzchni.

Droga do osiedla Botanika wybudowana będzie po wakacjach. Do pokonania będzie jeszcze etap administracyjny, który wiąże się z uzyskaniem odpowiednich odbiorów i dopuszczeniem do użytkowania, który leży po stronie urzędniczej.

rury3

Procedury, nadzory, pozwolenia

Zgodnie z prawem droga będzie mogła być oddana do użytku dopiero po wydaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na użytkowanie. Postępowanie w sprawie dopuszczenia drogi do użytkowania to procedura urzędowa, na którą składają się przede wszystkim odbiory, jakich muszą dokonać wszyscy dostawcy mediów właśnie zakopywanych pod drogą do osiedla Botanika. Każdy z dysponentów tych sieci – firma gazownicza, energetyczna, ciepłownicza – osobno nadzoruje prowadzone na swoją rzecz prace, ma własne procedury, inspektorów i terminy.

rury4

 

Nadrzędnym celem budowniczych osiedla Botanika jest troska o dobro i komfort przyszłych mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań, by tam, gdzie mamy na to wpływ, ułatwiać i przyspieszać postęp prac.

Mapkę drogi można zobaczyć TUTAJ